Leki onkologiczne nowej generacji

leki onkologiczne

Nowotwory są wynikiem uszkodzenia DNA oraz ekspresji kodowanych przez nie produktów. Lekarze i wybitni specjaliści oceniają, że najbardziej trafnym rozróżnianiem poszczególnych odmian nowotworów powinno być określanie ich na podstawie związanych z nimi mutacjami. Odpowiednio wczesne wykrycie mutacji i zdiagnozowanie tego problemu pozwala bowiem wdrożyć najbardziej skuteczne leczenie. Wówczas wdraża się leki onkologiczne nowej generacji, czyli biologiczne preparaty, już w pierwszej linii leczenia, jako wsparcie dla tradycyjnie podawanej chemioterapii.

Leki onkologiczne nowej generacji – leczenie spersonalizowane

W leczeniu raka coraz częściej wykorzystuje się leki biologiczne, których rodzaj dostosowywany jest indywidualnie do pacjenta i mutacji genetycznej, jaka występuje w jego konkretnym przypadku. Chemioterapeutyki, które dotychczas zdominowały leczenie onkologiczne, coraz częściej zastępowane są właśnie innymi metodami. Do najczęściej wykorzystywanej zalicza się stosowanie leków celowanych, których zadaniem jest hamowanie i blokowanie rozwoju choroby. W specjalnych przypadkach, takich jak rak płuc, rak nerki i rak skóry, stosuje się leki immunokompetentne, których zadaniem z kolei jest odblokowywanie układu odpornościowego, który dzięki temu będzie zdolny do podjęcia walki z komórkami nowotworowymi.

Leki onkologiczne nowej generacji a chemioterapia

Chemioterapia przestaje być już jedyną stosowaną formą leczenia w walce z chorobami onkologicznymi. Co więcej, szacuje się, że firmy farmaceutyczne coraz częściej zaprzestają już badań nad klasycznymi lekami cytostatycznymi, zastępując je poszukiwaniem innych, bardziej innowacyjnych metod leczenia. Leki biologiczne, mimo swej skuteczności, nie wypchną jednak w tym momencie na stałe tradycyjnie stosowanej chemioterapii, która wciąż stanowi podstawową formę leczenia. Pocieszający jest jednak fakt, że dzięki licznym badaniom, wykrywanych jest coraz więcej zaburzeń genetycznych, odpowiedzialnych za powstawanie mutacji. Dzięki temu można na bieżąco opracowywać kolejne leki biologiczne, które być może będą w stanie skutecznie zwalczyć tę chorobę.

Leki onkologiczne nowej generacji a koszty

Leki onkologiczne nowej generacji są niestety dużo bardziej kosztowne niż tradycyjnie wykorzystywane dotąd chemioterapeutyki, co znacznie zwiększa całkowite koszty terapii. W Polsce w 2018 roku, za sprawą decyzji Ministerstwa Zdrowia, leki biologiczne trafiły na listę medykamentów refundowanych. Niestety są one dostępne tylko w ramach drugiej linii leczenia. Pomimo i tak dużego już kroku naprzód w porównaniu do lat poprzednich, nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Nierzadko bowiem zdarza się, że leki biologiczne najbardziej skuteczne byłyby w połączeniu z chemioterapią, a nie tylko w przypadku niepowodzenia leczenia w linii pierwszej. Nie jest bowiem tajemnicą, iż medycyna wciąż się rozwija i im szybciej pacjentowi zostanie wdrożone nowe leczenie, tym lepiej dla jego zdrowia. Lekarze i specjaliści podkreślają więc i alarmują, że konieczne i niezbędne jest przeprowadzanie kolejnych wartościowych rozmów z Ministerstwem, aby jak najszybciej spróbować zmienić obecny stan rzeczy.

Sprawdź także artykuł: Pacjenci ze szpiczakiem z nadzieją patrzą w przyszłość